مجموعه برای کودکان است   ولی بعلت کامل بدون و ساده بودن حرکات بهترین مجموعه بزرکسالان هم شده


 

بسته های خود اموز  رقص بدون نیاز حتی یک دقیقه استاد 

  بسته دیگر خود اموز رقص اذری  در 5 حلقه می باشد - شاید تا این لحظه فهمیده باشید که اصل اموزشها همه از برترین ها است و بسته ها فقط و فقط برای توان خرید  مشتری پکیج و جدا شده  تا هر کسی به سلیقه خودش انتخاب نماید چه از بسته نهایی و کامل تا بسته اخر

ورود


ارزان اموزش رقص جدیدکامل

شاد ترین اهنگ اذری